polski english deutsch русский українська
Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash.
Oglądasz uproszczony widok naszego serwisu.
© 2017 PRU MEGA-REM Sp. z o.o.
fot. Wojciech Łuczak
Usługi: przemysł energetyczny, elektrociepłownia, certyfikat PN-EN ISO 9001 bhp PN-N-18001 OHSAS 18001Energetyka br. elektryczna: silniki, rozdzielnice energetyka br. mechaniczna: remont remonty turbiny turbin, kotły, wentylatory, elektrofiltry. Ciepłownictwo - sieci ciepłownicze: preizolowane rurociągi.

Wymienniki ciepła, wymiennikownie, przepompownie

, geotermia podhalańska.
Kotłownie gazowe i olejowe. Kolektory słoneczne: energia solarna ekologiczna i tania.

AKAPP szynoprzewody: zasilanie urządzeń ruchomych

, systemy zasilania,
łańcuchy kablowe AKAPP do kabli i przewodów, zwijarki kabli, zwijarki do kabli, zwijarki węży, zwijarki do węży. Motormonitor: diagnostyka klatki wirnika silników indukcyjnych. Statormonitor: badania stanu izolacji uzwojeń stojanów maszyn wysokonapięciowych. Laboratorium spawalnicze drugiego stopnia, certyfikowane przez UDT: nieniszczące badania złączy spawanych. Diagnostyka wymienników. Klimatyzacja, wentylacja: serwis, montaż. Przeglądy przegląd dźwignic, suwnic, wciągników - remonty, montaż, remont uprawnienia UDT. Kompleksowe wykonawstwo obiektów przemysłowych pod klucz. Usługi dla energetyki.

Remonty turbin. Remonty kotłów parowych i wodnych.

Obsługujemy duże przedsiębiorstwa.Power industry services & engineering.

Turbine repair. Steam and water boilers repair, overhaul.

Dienstleistungen für Energieversorgungsbetriebe und Fernwärme-Versorgungsbetriebe.

Instandsetzung, Überholung, Diagnostik von Turbinen, von Kesseln.

ООО MEGA-REM Ремонтно-обслуживающее предприятие делает ремонты и обслуживает энергетику и теплофикацию, включая:

ремонты паровых турбин, водяных и паровых котлов

, комплексное выполнение промышленных объектов (теплообменник, перекачки, очистные сооружения и т.д.).
Ремонтно-обслуговуюче підприємство виконує ремонти та обслуговує енергетику й теплофікацію, включаючи:

ремонти парових турбін, водяних і парових котлів

, комплексне виконання промислових об`єктів (теплообмінники, перекачки, очистні споруди і т.ін.).
wykonujemy remonty turbin - posiadamy wieloletnie doświadczenieMateriały do upłynnienia, wyprzedaż nadwyżek magazynowych.