PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-USŁUGOWE
"MEGA-REM" SP. Z O.O.
REMONTY I INWESTYCJE W ENERGETYCE I CIEPŁOWNICTWIE
O FIRMIE
ZARZĄD
OFERTA
AKTUALNOŚCI
UPRAWNIENIA
REFERENCJE
PRACA
KONTAKT
O FIRMIE

Polityka Jakości i BHP

Nadrzędnym celem Polityki Jakości Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PRU MEGA‑REM Sp. z o.o. jest osiągnięcie i utrzymanie wiodącej pozycji firmy wśród przedsiębiorstw remontowo usługowych z branży energetycznej, poprzez zapewnienie wysokiej jakości i  terminowej realizacji prac przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego standardu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ochrony zdrowia i warunków socjalnych swoich pracowników, promowania podejścia procesowego opartego na ryzyku.

W dążeniu tym stawiamy sobie następujące cele:

Uzyskujemy je poprzez:

Zarząd Spółki PRU MEGA-REM Sp. z o.o. zobowiązuje się do zapewnienia środków niezbędnych do skutecznego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Zarząd wymaga od siebie oraz wszystkich pracowników spółki stałego zaangażowania w działalność na rzecz poprawy jakości usług w sposób bezpieczny dla zdrowia oraz wykazywania inicjatywy w udoskonalaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

Prezes Zarządu
Lesław Lenart  

Przedsiębiorstwo Remontowo‑Usługowe MEGA-REM Sp. z o.o.
31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1
 
NIP: 678-002-52-42
Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000042174 z dnia 07.09.2001
Kapitał zakładowy: 208 500,00 zł