PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-USŁUGOWE
"MEGA-REM" SP. Z O.O.
REMONTY I INWESTYCJE W ENERGETYCE I CIEPŁOWNICTWIE
O FIRMIE
ZARZĄD
OFERTA
AKTUALNOŚCI
UPRAWNIENIA
REFERENCJE
PRACA
KONTAKT
OFERTA
W skład kompleksowej oferty PRU MEGA - REM dla energetyki i przemysłu wchodzi:

 

 

Branża mechaniczna:
  1. Kompleksowe wykonawstwo remontów i modernizację kotłów parowych, wodnych i turbin parowych wraz z urządzeniami pomocniczymi.

  2. Montaż i modernizację wszelkiego rodzaju instalacji przemysłowych.

  3. Wykonanie ekspertyz stanu technicznego podstawowych i pomocniczych urządzeń bloków energetycznych.

  4. Wykonawstwo usług serwisowych i eksploatacyjnych instalacji technicznych w obiektach energetycznych i przemysłowych.

Nasze prace dotyczą w szczególności:


 

Remonty w branży elektrycznej:

 

Remonty w branży AKPiA:

 

Pomiary i badania:

 

Prace inwestycyjno - modernizacyjne w branży elektrycznej i AKPiA:


 

Sieci ciepłownicze:

Wykonujemy rurociągi w systemie rur preizolowanych o dowolnej średnicy znanych producentów: ABB Alstom Power FlowSystems, Logstor, Star Pipe, ZPU Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.o.


 

Wymiennikownie, przepompownie i kotłownie:

Nasza firma specjalizuje się również w montażu wymiennikowni ciepła i przepompowni.

Realizowane przez nas wymiennikownie w zależności od wymagań zleceniodawcy wykonywane są jako:

Oferujemy wymiennikownie całkowicie zautomatyzowane.

W większości zamontowanych wymiennikowni prowadzimy eksploatacyjne działania serwisowe.

Oferta nasza dotyczy modernizacji lokalnych kotłowni, ze szczególnym uwzględnieniem zamiany kotłów węglowych na opalane gazem. Posiadamy doświadczenie przy prowadzeniu tego typu prac. Oferujemy dostawę, montaż i kompleksowe wykonawstwo, łącznie z doprowadzeniem sieci i instalacji gazowej.
W większości zamontowanych kotłowni prowadzimy eksploatacyjne działania serwisowe.


 

Wentylacja i klimatyzacja:

Nasza firma wykonuje prace serwisowe i montażowe wentylacji i klimatyzacji przemysłowej i biurowej. Posiadamy autoryzację m.in. firm Samsung, Mitsubishi Electric, Daikin. Posiadamy uprawnienia UDT w branży chłodniczej do serwisu i montażu urządzeń zawierających gazy.


 

Urządzenia dźwignicowe:

Nasze przedsiębiorstwo posiada specjalistyczny oddział dźwignic uprawniony do montażu i napraw urządzeń dźwignicowych (suwnice, cięgniki).

W zakresie powyższych uprawnień oferujemy:

Na wykonane usługi udzielamy 24-miesięcznej gwarancji oraz zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.


 

Obiekty przemysłowe:

Nasza firma wykonuje w sposób kompleksowy obiekty przemysłowe, takie jak:

Nasza oferta obejmuje:


 

Systemy zasilania urządzeń ruchomych:

Prowadzimy sprzedaż i montaż szynoprzewodów firmy AKAPP, zwijarek kablowych firmy Stemmann oraz łańcuchów kablowych firmy Igus.

Kliknij tutaj aby poznać szczegóły.


 

Laboratorium spawalnicze:

W naszej firmie od 1998 roku działa Laboratorium Spawalnicze. Spełniając kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, PN-EN 473 oraz wymagań specyfikacji DT-L/95, uzyskaliśmy świadectwo uznania II stopnia nr LBU-061/12 oraz świadectwo podwykonawcy UDT nr LB-061/12. Posiadamy uprawnienia do wykonywania badań nieniszczących urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Kliknij tutaj aby poznać szczegóły.

Przedsiębiorstwo Remontowo‑Usługowe MEGA-REM Sp. z o.o.
31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1
 
NIP: 678-002-52-42
Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000042174 z dnia 07.09.2001
Kapitał zakładowy: 208 500,00 zł