PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-USŁUGOWE
"MEGA-REM" SP. Z O.O.
REMONTY I INWESTYCJE W ENERGETYCE I CIEPŁOWNICTWIE
O FIRMIE
ZARZĄD
OFERTA
AKTUALNOŚCI
UPRAWNIENIA
REFERENCJE
PRACA
KONTAKT
OFERTY PRACY

Obecnie poszukujemy Kandydatów na stanowiska:

Monter - Spawacz

Miejsce pracy: Kraków

Główne zadania na stanowisku: Wymagania: Oferujemy: Osoby zainteresowane podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o przesłanie CV na adres:

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych)

Monter

Miejsce pracy: Kraków

Główne zadania na stanowisku: Wymagania: Oferujemy: Osoby zainteresowane podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o przesłanie CV na adres:

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, niniejszym informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRU MEGA-REM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków) telefon 12 644-51-19
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji i w terminie 3 miesięcy po jej zakończeniu.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
Przedsiębiorstwo Remontowo‑Usługowe MEGA-REM Sp. z o.o.
31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1
 
NIP: 678-002-52-42
Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000042174 z dnia 07.09.2001
Kapitał zakładowy: 208 500,00 zł