PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-USŁUGOWE
"MEGA-REM" SP. Z O.O.
REMONTY I INWESTYCJE W ENERGETYCE I CIEPŁOWNICTWIE
O FIRMIE
ZARZĄD
OFERTA
AKTUALNOŚCI
UPRAWNIENIA
REFERENCJE
PRACA
KONTAKT
KONTAKT
Sekretariat
tel: 12 644 51 19
fax: 12 644 87 37
 
Zespół Dyrektora ds. Handlu i Rozwoju
dyrektor: 12 64 66 834
oferty i kosztorysy: 12 64 66 827
 
Systemy zasilania urządzeń ruchomych
(szynoprzewody i zwijarki kablowe)
tel: 12 64 66 808
 12 64 66 827
 
Laboratorium Spawalnicze
tel: 12 64 66 850
 
mapa
Przedsiębiorstwo Remontowo‑Usługowe MEGA-REM Sp. z o.o.
31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1
 
NIP: 678-002-52-42
Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000042174 z dnia 07.09.2001
Kapitał zakładowy: 208 500,00 zł