PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-USŁUGOWE
"MEGA-REM" SP. Z O.O.
REMONTY I INWESTYCJE W ENERGETYCE I CIEPŁOWNICTWIE
O FIRMIE
ZARZĄD
OFERTA
AKTUALNOŚCI
UPRAWNIENIA
REFERENCJE
PRACA
KONTAKT
ZARZĄD SPÓŁKI
Prezes Zarządu: Lesław Lenart
tel:12 644 51 19
 
Prokurenci:
 
Dyrektor ds. Finansowych: Irena Dubiel
tel:12 64 66 802
 
Dyrektor Produkcji: Zbigniew Łucka
tel:12 64 66 841
 
Dyrektor ds. Handlu i Rozwoju: Artur Bradecki
tel:12 64 66 834
 
Przedsiębiorstwo Remontowo‑Usługowe MEGA-REM Sp. z o.o.
31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1
 
NIP: 678-002-52-42
Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000042174 z dnia 07.09.2001
Kapitał zakładowy: 208 500,00 zł