PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-USŁUGOWE
"MEGA-REM" SP. Z O.O.
REMONTY I INWESTYCJE W ENERGETYCE I CIEPŁOWNICTWIE
O FIRMIE
ZARZĄD
OFERTA
AKTUALNOŚCI
UPRAWNIENIA
REFERENCJE
PRACA
KONTAKT
O FIRMIE

Nasze przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w październiku 1992 r. w wyniku restrukturyzacji Elektrociepłowni "KRAKÓW" S.A. i ma formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nasza siedziba znajduje się w Krakowie, gdzie zlokalizowane są biura, hala warsztatowa i zaplecze magazynowo - socjalne.

Wykonujemy głównie prace dla przemysłu energetycznego i ciepłownictwa:

Od lipca 1999 r. posiadamy wdrożony, certyfikowany i utrzymywany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001, PN-ISO 45001 oraz PN-EN ISO 3834-2, obejmujący całą działalność naszego przedsiębiorstwa.

Zobacz naszą Politykę Jakości i BHP.

Nasza firma od maja 1998 r. posiada certyfikowane Laboratorium Spawalnicze II stopnia z uprawnieniami L‑II/147/12 nadanymi przez Urząd Dozoru Technicznego wykonujące badania nieniszczące złączy spawanych.

Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem na Polskę holenderskiego producenta kompaktowych zasilaczy do odbiorników ruchomych - firmy AKAPP‑STEMMANN.  

Przedsiębiorstwo Remontowo‑Usługowe MEGA-REM Sp. z o.o.
31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1
 
NIP: 678-002-52-42
Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000042174 z dnia 07.09.2001
Kapitał zakładowy: 208 500,00 zł